• 1397/11/24-رزرو نهار هفتگی
 • رزرو نهار هفتگی
  قابل توجه دانشجویان محترم جهت رزرو نهار و پرداخت اینترنتی به سایت تغذیه مراجعه نمایید.
  سرپرست خوابگاه
 • 1397/10/06-اطلاعیه رزرو شام و پرداخت اینترنتی
 • اطلاعیه رزرو شام و پرداخت اینترنتی
  قابل توجه دانشجویان محترم جهت رزرو شام و پرداخت اینترنتی به سایت تغذیه مراجعه نمایید.
  سرپرست خوابگاه
 • 1397/10/06-جهت ورود به سایت
 • جهت ورود به سایت
  قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 971 و ماقبل
  جهت ورود به سایت تغذیه نام کاربر شماره کارت و رمز عبور عدد1 می باشد
  واحد فناوری اطلاعات